Bankové spojenie

Bankové spojenie

Bankové spojenie:

Názov účtu: Michal Ďurdík
Číslo účtu: 4008700165

Kód banky: 7500
Názov banky: ČSOB a.s.
Variabilný symbol: číslo objednávky

 

 

V prípade platby zo zahraničia:

IBAN SK 52 7500 0000 0040 0870 0165

SWIFT: CEKOSKBX

 

Názov banky: ČSOB a.s.

Michalská 18

815 63 Bratislava

Slovak Republic

Variabilný symbol: číslo objednávky